Từ ngày 01/04/2020, Finhay cập nhật tỷ lệ tích luỹ điểm để phân hạng thành viên. Với mỗi hạng thành viên người dùng sẽ có những quyền lợi tương ứng cực kì hấp dẫn như sau:

⭕️ CÁCH TÍNH ĐIỂM: Tính bằng hành động nạp tiền đầu tư, tiết kiệm. Với mỗi 1000 đồng = 1 điểm

  • Thành viên mới: 0 – 1000 điểm
  • Thành viên đồng: 1001 – 5000 điểm
  • Thành viên bạc: 5001 – 50000 điểm
  • Thành viên vàng: Trên 50000 điểm

Hạng càng cao mở ra quyền lợi càng nhiều.

Lưu ý: Hạng thành viên sẽ được Reset 3 tháng 1 lần dựa trên số điểm thực tế của người dùng.

Tìm hiểu thêm: Mở app >>> vào phần Tài khoản >>> Click vào mục Hạng thành viên xem và theo dõi hạng của mình bạn nhé!