Yêu cầu rút tiền từ sản phẩm Tiết Kiệm của Finhay về tài khoản ngân hàng của bạn sẽ phụ thuộc vào tính năng rút tiền thường và rút tiền nhanh do bạn lựa chọn.

  • Rút tiền thường: Thời gian dưới 7 ngày làm việc
  • Rút tiền nhanh: Thời gian dưới 3 ngày làm việc

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn chưa được cộng tiền sau khoảng thời gian trên, vui lòng điền thông tin  và đính kèm ảnh chụp màn hình chi tiết các giao dịch vào đường link dưới đây để được Finhay hỗ trợ đối soát:
https://cs.finhay.vn/sign-in