Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Yêu cầu rút tiền từ sản phẩm Tích luỹ của Finhay về tài khoản ngân hàng của bạn sẽ phụ thuộc vào tính năng rút tiền thường và rút tiền nhanh do bạn lựa chọn.

  • Rút tiền thường: Thời gian dưới 5 ngày làm việc
  • Rút tiền nhanh: Thời gian dưới 3 ngày làm việc

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn chưa được cộng tiền sau khoảng thời gian trên, vui lòng điền thông tin  và đính kèm ảnh chụp màn hình chi tiết các giao dịch vào đường link dưới đây để được Finhay hỗ trợ đối soát:
https://cs.finhay.vn/sign-in

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ