Để thực hiện chuyển tiền từ sản phẩm Đầu tư sang sản phẩm Tiết Kiệm, bạn vui lòng làm theo các bước sau:Bước 1
Tại màn hình Đầu tư,
bấm chọn Rút


Bước 2
Nhập số tiền muốn
chuyển qua Tiết Kiệm


Bước 3
Lựa chọn “Tài sản của tôi giảm”


Bước 4
Finhay đưa 2 đề xuất
chọn “Chuyển sang
Tiết Kiệm”

Bước 5
Bấm “Đồng ý” để xác
nhận chuyển tiền
sang sản phẩm
Tiết Kiệm