Giờ làm việc và hỗ trợ người dùng của Finhay: Từ 9h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Không tính ngày Nghỉ, ngày Lễ)