Để xem được hợp đồng điện tử có 2 cách:

1, Xem trên app: Vào phần tài khoản >>> Chọn phần Hợp đồng điện tử và xem.

2, Trên máy tính: Vào website Finhay: https://finhay.com.vn/ >>> Kéo xuống dưới chân trang phần Thông tin quan trọng cần biết >>> Bấm vào Hợp đồng điện tử.

3, Xem trực tiếp tại link sau: https://app.finhay.com.vn/contract