Khi phát hiện thông tin cá nhân trên Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử không chính xác (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,…) bạn có trách nhiệm phải báo lại ngay với đơn vị cung cấp bảo hiểm.

Cụ thể, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới đơn vị bảo hiểm theo hotline riêng để yêu cầu sửa đổi thông tin. Để tìm hotline của đơn vị bảo hiểm bạn đã tham gia: Vào app Finhay –> Mục Bảo Vệ —> Đá Bảo Vệ đang có —> Nhấn gọi hotline.

Nếu không liên hệ được, bạn có thể thông báo lại với Finhay để Finhay liên hệ qua đối tác. Tuy nhiên cách này sẽ mất thời gian hơn do bạn phải liên hệ qua Finhay và quy trình sẽ phức tạp hơn.

Thông tin bạn cần cung cấp để yêu cầu sửa đổi thường bao gồm:

  • Gói bảo hiểm và tên đơn vị bảo hiểm
  • Số hợp đồng bảo hiểm
  • Mã số GCNBH
  • Thông tin sai
  • Thông tin đúng.

Lưu ý: Khi yêu cầu sửa đổi thông tin hợp lệ, đơn vị bảo hiểm sẽ gửi cho bạn một bản sửa đổi bổ sung, không sửa đổi GCNBH bản gốc, cũng không phát hành GCNBH mới.

Khi cần yêu cầu bồi thường, bạn mang GCNBH bản gốc và bản sửa đổi bổ sung (cùng với những tài liệu được yêu cầu) để nộp cho đơn vị bảo hiểm.