Giới thiệu Finhay, nhận ngay 100.000đ!

1. Giới thiệu chương trình

Đây là chương trình tặng thưởng khi bạn giới thiệu Finhay tới bạn bè, người thân của mình để cùng sử dụng Finhay.

Khi mời bạn bè đăng ký và tích luỹ thành công, bạn sẽ nhận được 10.000đ và người bạn giới thiệu sẽ nhận được 5.000đ. Tiền thưởng được tự động cộng vào tài sản của bạn, mục Đầu Tư. 

Nhận thưởng tối đa 100k mỗi ngày. Nếu có hơn 10 người bạn đăng ký và tích luỹ thành công trong ngày, tiền thưởng vẫn được giữ cho bạn và cộng vào ngày hôm sau.

Lưu ý: Finhay khuyến khích bạn trải nghiệm sản phẩm trước khi giới thiệu Finhay tới bạn bè. Vì vậy, nếu bạn chưa tích luỹ mà người được mời đã tích luỹ thành công, bạn sẽ không được cộng thưởng, còn người bạn mời vẫn nhận được 5k.

2. Cách mời bạn bè sử dụng Finhay

Có 2 cách giới thiệu bạn bè thông qua link đăng ký hoặc số điện thoại

2.1.Sử dụng link đăng ký

  • Mở app Finhay, mục Khám phá Túi Ba Gang và nhấn vào mục Giới thiệu Finhay nhận ngay tiền thưởng. Hoặc bạn có thể vào mục cài đặt cá nhân, kéo xuống sẽ thấy phần Mời bạn bè & nhận thưởng.
  • Chia sẻ link đăng ký cho bạn bè để họ đăng ký tài khoản Finhay QUA ĐƯỜNG LINK mà bạn gửi.

2.2. Sử dụng số điện thoại của bạn

Hãy hướng dẫn bạn bè:

  • Vào app store (Cửa hàng ứng dụng trên điện thoại) và tải về máy ứng dụng Finhay
  • Sau khi bạn bè đăng ký tài khoản, sẽ có chỗ nhập mã để nhận thưởng. Tại đây, họ có thể nhập SĐT của bạn.

3. Mời thành công

Khi nhấn vào đây, bạn sẽ xem được danh sách những bạn bè mà mình đã mời, cũng như trạng thái của họ:

Trong đó:

  • Đăng ký: Bạn bè của bạn đã đăng ký thành công tài khoản Finhay nhưng chưa tích luỹ
  • Tích luỹ: Bạn bè của bạn đã thực hiện tích luỹ thành công và đây là lúc mà cả 2 cùng nhận thưởng (phần thưởng được cộng tự động).

Xem thêm: Tại sao tôi giới thiệu bạn bè rồi nhưng không được cộng thưởng?