Chứng chỉ Quỹ (CCQ) là loại chứng chỉ có giá và xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.

Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán có mục đích chính là kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa đầu tư vào thị trường chứng khoán nhằm giảm thiểu sự rủi ro. Khi muốn thành lập quỹ thì các nhà đầu tư phải mua CCQ đó là giấy tờ xác nhận quá trình góp vốn của mình vào quỹ chung.

Tại Finhay, sau khi bạn thực hiện tích lũy (nạp tiền đầu tư), hệ thống sẽ tự động đưa tiền tích lũy đó của bạn tới các Quỹ tài chính theo đúng tỷ lệ của cấu trúc đầu tư được chọn. Quá trình này hoàn tất, lúc này bạn hoàn toàn sở hữu chứng chỉ quỹ. Bạn có thể bắt đầu theo dõi số tiền của bạn bắt đầu biến động (Tăng thêm hoặc giảm đi tùy tình hình thị trường).

Xem thêm bài viết: Đầu tư với Finhay là gì?