• Theo cơ chế hiện tại, hạng thành viên sẽ không bị giảm
  • Hạng thành viên sẽ được Reset (thay đổi) 1 tháng một lần để phù hợp với số điểm tích lũy hiện có của bạn khi đó.

Hạng càng cao càng hưởng nhiều quyền lợi đặc quyền.

Xem thêm: Lợi ích của việc thăng hạng thành viên?