Trường hợp bạn muốn hủy lệnh đầu tư, bạn có thể thực hiện thao tác sau:

Từ màn hình chính, kéo xuống bên dưới mục Yêu cầu của bạn >>> Nhấn vào “Đầu tư thêm” >>>> Nhấn vào dấu 3 chấm góc trên cùng bên phải >>> Bấm Hủy lệnh đầu tư >>> Xác nhận.

Vậy là xong!