Để xem kết quả và lịch sử biến động tài sản trong Đầu Tư bạn thực hiện các thao tác sau: Chọn mục Đầu Tư >>> Trong phần tổng quan có đầy đủ thông tin về:

  • Tổng tài sản tích lũy hiện tại của bạn
  • Số tiền đã đầu tư
  • Số tiền Đã rút
  • Phần tăng trưởng (phần tài sản tăng lên nhờ hoạt động đầu tư của các quỹ)
  • Kiếm được (phần tài sản có được nhờ những phần thưởng như khi giới thiệu bạn bè, mua sắm hoàn tiền, mini game Finhay..)

Xem biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện tổng quan tài sản đầu tư của bạn. Biến động theo tháng: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc Tất cả – là quá trình từ khi bạn bắt đầu tích luỹ cho đến thời điểm hiện tại biến động như thế nào.