Đối với các vấn đề mà bạn không thể tự giải quyết được (vd: nạp tiền, rút tiền gặp trục trặc, thay đổi thông tin cá nhân…) mà cần sự hỗ trợ từ Finhay. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập theo link sau: https://cs.finhay.vn/sign-in (mật khẩu là mật khẩu bạn đăng nhập tài khoản finhay)

Bước 2: Cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Kiểm tra Noti (tin nhắn) trên app về trạng thái đơn yêu cầu của bạn đang ở giai đoạn nào

Bước 4: Finhay tiếp nhận đơn yêu cầu hỗ trợ của bạn và tiến hành kiểm tra thông tin, xử lý đơn yêu cầu.

Bước 5: Khi Finhay giải quyết xong đơn yêu cầu của bạn, Finhay sẽ gửi noti thông báo qua app đến bạn. Bạn cần kiểm tra noti thường xuyên để nhận thông tin nhé.

Do đơn yêu cầu của bạn cần xử lý thủ công và đối soát với ngân hàng nên sẽ mất khoảng 5-7 ngày làm việc (không tính T7,CN ngày nghỉ lễ)