Tái tục bảo hiểm trên Finhay

 • Chậm nhất 10 ngày trước thời điểm hết hạn bảo hiểm:
  • Finhay sẽ gửi thông báo qua email và app để bạn biết về thời gian còn lại mà mình được quyền lợi bảo hiểm.
  • Để đảm bảo thời gian tham gia bảo hiểm không bị gián đoạn và bạn luôn nhận được quyền lợi bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, Finhay sẽ tự động tái tục gói bảo hiểm của bạn.
 • Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo Tái tục của Finhay, nếu bạn không gửi yêu cầu ngưng tái tục bảo hiểm: Gói bảo hiểm của bạn sẽ được tự động Tái tục thêm 01 năm.
 • Tới ngày hết hạn bảo hiểm:
  • Chi phí của gói bảo hiểm sẽ được trích từ số tiền mà bạn đang có trong sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn.
  • Trong trường hợp số tiền mà bạn đang có trong gói Tích lũy không kỳ hạn không đủ để tái tục bảo hiểm, Finhay sẽ tạo lệnh mua bảo hiểm mới và hướng dẫn bạn thanh toán.

Lưu ý: Gói bảo hiểm sẽ được tái tục không giới hạn số lần, trừ trường hợp:

 • Bạn có yêu cầu không Tái tục
 • Bạn rơi vào trường hợp chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận giữa bạn và công ty bảo hiểm.