Khi bạn tham gia bảo hiểm qua Finhay:

  1. Gần tới ngày hết hạn bảo hiểm: Finhay sẽ gửi thông báo qua email và app để bạn biết về thời gian còn lại mà mình được bảo vệ.
  2. Tới ngày hết hạn bảo hiểm: Finhay sẽ giúp bạn tự động gia hạn gói bảo hiểm thêm một năm nữa, khi có sự đồng ý từ phía bạn.

Cụ thể, chi phí tham gia bảo hiểm sẽ được trừ vào tổng tài sản mà bạn đang có.

Nhờ việc tự động gia hạn hàng năm, quyền lợi bảo vệ của bạn sẽ được gia hạn liên tục.