Hiện nay, các gói bảo hiểm sức khoẻ tại Finhay đều là các gói bảo hiểm chỉ có thời hạn 1 năm. Thời hạn bảo hiểm cụ thể sẽ được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Ví dụ, từ ngày 27/02/2020 đến hết ngày 27/02/2021.

Khi hợp đồng bảo hiểm cũ hết hạn, nếu bạn muốn tiếp tục tham gia (hay tiếp tục mua, gia hạn) bảo hiểm, bạn sẽ cần ký kết hợp đồng mới với công ty bảo hiểm. Việc này gọi là “tái tục bảo hiểm“.

Tại sao bạn cần tái tục bảo hiểm?

Trong khoảng thời gian bảo hiểm có hiệu lực (12 tháng), bạn sẽ nhận được bồi thường từ công ty bảo hiểm nếu gặp rủi ro, tai nạn, bệnh tật,… Sau khoảng thời gian này, công ty bảo hiểm không còn trách nhiệm bảo vệ bạn nữa.

Vì vậy, để tránh những gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro, bạn nên tiếp tục gia hạn các gói bảo hiểm mà mình đã tham gia. Hoặc nếu nhu cầu thay đổi, bạn cũng có thể lựa chọn tham gia gói bảo hiểm khác.