Ban đầu để bạn có thể làm quen với việc tích lũy – đầu tư tài sản, bạn sẽ được mặc định vào Portfolio an toàn – Rùa Hoàn Kiếm.

Để mở thêm Portfolio khác ngoài Rùa Hoàn Kiếm, bạn cần có tổng tài sản ít nhất là 1.000.000đ.

Sau khi tích lũy đủ 1.000.000đ, bạn có thể mở thêm Portfolio bằng cách thực hiện các bước sau trên app:

Bạn có thể lựa chọn 5 cấu trúc đầu tư, tham khảo thông tin từng cấu trúc tại: https://finhay.com.vn/2020/06/10/smart-portfolio-cau-truc-dau-tu-la-gi/

Cuối cùng: Có thể cài đặt tính năng “nhắc nhở cho bạn” trên app để Finhay nhắc nhở thường xuyên giúp bạn tích lũy đều đặn để đạt được mục tiêu.