1. Phí Đăng ký: Miễn phí. Finhay không yêu cầu phải đầu tư liên tục hay đầu tư để mở, giữ tài khoản

2. Phí chuyển tiền: Miễn phí. Lưu ý, các cổng thanh toán có thể có thu phí dịch vụ. Phí này không do Finhay thu và không được tính vào biểu phí của FinhayMỗi phương thức thanh toán khác nhau có thể có phí khác nhau.

3. Tái cân bằng (Rebalancing): Miễn Phí.

4. Phí bảo trì tài khoản: là phí dịch vụ tại Finhay bao gồm cho tổng tài sản sản phẩm Đầu tư, Tích lũy và đầu tư Cửu Long.


Người dùng sẽ chi trả trực tiếp (Direct cost) là phí Bảo Trì Tài Khoản tại Finhay và phí gián tiếp (indirect cost) là phí quản lý quỹ, trong đó phí quản lý quỹ đã được tính trong giá NAV khi cập nhật nên người dùng không cần trả thêm cho phí này.

Phí bảo trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng, và có chi tiết trong lịch sử giao dịch.

 • Thành viên mới và thành viên đồng (có số dư dưới 5 triệu VNĐ) áp dụng mức phí 0.09% / tháng
 • Thành viên bạc (có số dư nhiều hơn 5 triệu và dưới 50 triệu) áp dụng mức phí 0.07% / tháng
 • Thành viên vàng (có số dư nhiều hơn 50 triệu) áp dụng mức phí 0.05% / tháng
 • Nguyên tắc trừ phí: Phí sẽ được trừ vào tài sản Đầu Tư. Nếu số dư không đủ sẽ trừ vào tài sản Tích Lũy. (Áp dụng từ tháng 7/2020 trở đi).

Từ 01/06/2020, phí bảo trì sẽ được áp dụng dựa trên cấp độ Hạng Thành Viên như sau:

5. Phí rút: 

5.1. Sản phẩm Đầu tư

Đối với sản phẩm Đầu tư, Phí rút được thu trên mỗi lần rút

 • Dưới 3 tháng: 1.39%
 • Từ 3 tháng tới dưới 6 tháng: 0.99%
 • Từ 6 tháng tới dưới 12 tháng: 0.79%
 • Từ 12 tháng tới dưới 18 tháng: 0.49%
 • Từ 18 tháng trở lên: Miễn phí

Ví dụ: Người dùng đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 6 tháng và đầu tư lần thứ 2 số tiền 20.000đ cách đây 3 tháng. Phí rút 70.000đ sẽ được tính như sau Phí rút = 0.79% x 50.000 + 0.99% x 20.000

Lưu ý: Mức phí trên chưa bao gồm 0.1% thuế chuyển nhượng. Khi rút, bên cạnh phí rút như đã nêu trên còn bao gồm Thuế chuyển nhượng 0,1% Finhay nộp hộ như đã ghi rõ trong Hợp đồng điện tử

Dựa trên cấp độ Hạng thành viên, người dùng được thêm ưu đãi về phí rút như sau:

5.2. Sản phẩm Tích lũy

Đối với sản phẩm Tích lũy, miễn phí rút.

5.3. Phí chuyển đổi tài sản

 • Từ Đầu tư sang Tích lũy
 • Từ Tích lũy sang Đầu tư: Miễn phí

———————————–

Lịch sử biểu phí trước

————————————

Xây dựng tài sản tương lai cho bản thân. Mỗi ngày. Ngay từ bây giờ.
Bắt đầu ngay với Finhay – Tích lũy và Đầu tư tại đây