Hiện tại, các sản phẩm của Finhay bao gồm có:

1. Đầu Tư – Đầu tư sinh lợi nhuận chỉ từ 50.000 VNĐ

Tìm hiểu chi tiết xem tại: https://finhay.com.vn/dau-tu/

2. Tích Lũy – Không kì hạn, rút bất cứ lúc nào, lãi 5%/năm

Tìm hiểu chi tiết hơn tại: https://finhay.com.vn/tich-luy/

3. Bảo Vệ – Sản phẩm bảo hiểm

Tìm hiểu chi tiết tại: https://finhay.com.vn/bao-ve/

4. Ba Gang – Tính năng mua sắm hoàn tiền thông minh

Tìm hiểu chi tiết tại: https://finhay.com.vn/hoan-tien/

5. Đầu tư Cửu Long – Lợi nhuận cố định 9%/năm

Chi tiết xem tại:
Đợt 1: https://finhay.com.vn/dau-tu-cuu-long/

Đợt 2: https://finhay.com.vn/dau-tu-cuu-long-dot-2/