1, Là một trong hai đại diện của Việt Nam trong Top 100 Fintech toàn cầu 2019 theo báo cáo của KPMG.

https://ndh.vn/lam-giau/2-startup-viet-lot-top-100-cong-ty-fintech-toan-cau-2019-1258265.html

2, Giải nhì cuộc thi FinTech Summit 2019
https://vietnamnet.vn/en/sci-tech-environmennt/payment-start-up-wins-fintech-competition-572538.html

3, Startup Công Nghệ Tài Chính Triển Vọng tại Techfest 2017