Theo điều 4, luật chứng khoán 2019: Chứng chỉ quỹ (CCQ) là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Quỹ đầu tư chứng khoán có mục đích chính là kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa đầu tư vào thị trường chứng khoán nhằm giảm thiểu sự rủi ro. Khi muốn thành lập quỹ thì các nhà đầu tư phải mua CCQ đó là giấy tờ xác nhận quá trình góp vốn của mình vào quỹ chung.

Tại Finhay, sau khi bạn thực hiện nạp tiền vào sản phẩm Đầu tư Finhay, hệ thống sẽ tự động đưa tiền của bạn nạp vào tới các Quỹ đầu tư theo đúng tỷ lệ của cấu trúc đầu tư được chọn. Khi quá trình này hoàn tất, bạn sẽ sở hữu CCQ tương ứng. Bạn có thể bắt đầu theo dõi số tiền của bạn biến động (tăng thêm hoặc giảm đi tùy tình hình thị trường).

Xem thêm bài viết: Đầu tư với Finhay là gì?