Finhay 007 là gì?

Finhay 007 là chương trình ưu đãi đặc biệt của Finhay dành cho tất cả người dùng. Khi tham gia, bạn sẽ nhận được gói quà Finhay 007 với quyền lợi như sau:

 • Gửi không kì hạn.
 • Hưởng lãi 7%/năm, rút bất kỳ lúc nào cũng không bị mất lãi tại thời điểm rút.
 • Không mất phí rút tiền.
Bảng so sánh việc gửi tiết kiệm thông thường và khi gửi tích lũy với Finhay

Thông tin chương trình

 • Thời gian: Bắt đầu từ ngày 21/10/2020 – Đến khi hết gói ưu đãi. (Finhay sẽ gửi tới bạn thông báo trước 3 ngày khi chương trình kết thúc).
 • Đối tượng: Áp dụng cho toàn bộ người dùng có tài khoản tại Finhay. Cụ thể như sau:

Điều kiện áp dụng

I, Với người dùng chưa có số dư tại Finhay

 • Gói quà ra mắt Finhay 007: Được nhận 5.000.000đ hạn mức Tích lũy lãi 7%/năm.
 • Nhận thêm gói quà Finhay 007 để mở rộng hạn mức Tích lũy lãi 7%/năm bằng cách mời bạn bè. Với mỗi lượt mời thành công, bạn sẽ nhận được 1 gói quà Finhay 007 bao gồm 10.000đ và 10.000.000đ hạn mức Tích lũy lãi 7%/năm được mở rộng thêm.
 • Nếu không mời bạn bè, bạn có thể tiếp tục Tích lũy với mức lãi 5%/năm không kỳ hạn.

II, Với người dùng đã có số dư tại Finhay

 • Tham gia chương trình bằng cách mời bạn bè sử dụng Finhay.
 • Với mỗi lượt mời bạn bè thành công, bạn sẽ nhận được 1 gói quà Finhay 007 bao gồm 10.000đ và Hạn mức 10.000.000đ cho gói Tích lũy lãi 7%/năm.

Điều khoản

 • Một lượt giới thiệu được tính là thành công khi người được giới thiệu đăng ký tài khoản và nạp tiền lần đầu.
 • Nếu không giới thiệu bạn bè, các gói Tích lũy bạn có thể mua sẽ trở lại mức lãi 5.0%/ năm.
 • Trong trường hợp bạn nạp quá hạn mức của gói quà Finhay 007 được cấp, phần tiền thừa sẽ tự động khớp vào các gói Tích lũy lãi 5%/năm hiện có tại Finhay.
 • Từng gói quà Finhay 007 có hạn sử dụng riêng. Chi tiết các bạn có thể xem trong thông tin gói quà trên ứng dụng Finhay
 • Chương trình bắt đầu từ ngày 21/10/2020, các lượt giới thiệu được gửi đi trong thời gian trước đó sẽ không được tính vào ưu đãi của chương trình.
 • Hiện tại chương trình chưa có thời điểm kết thúc, khi có thời điểm kết thúc Finhay sẽ thông báo tới tất cả người dùng trước 3 ngày làm việc