Finhay 007 là chương trình giới hạn nên gói 7%/năm có thể hết bất cứ lúc nào, vì vậy việc lựa chọn nhiều gói tự chọn khác nhau là không thể. Hệ thống sẽ tự động ưu tiên gói tích lũy có lãi cao nhất cho bạn.

Điều này tối giản hóa trải nghiệm của bạn. Thay vì tự chọn sẽ phức tạp hơn.