Finhay 007 được mở ra với mục tiêu công bằng cho tất cả mọi người đều có thể hưởng lãi 7%/năm. Trường hợp tất cả mọi người đều được sử dụng sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người cũ sẽ nạp rất nhiều tiền và hưởng trọn vẹn gói 7%, trong khi những người mới biết đến không kịp sử dụng thì gói đã hết.