Phần tích lũy của bạn sẽ được hệ thống tự động phân bổ vào gói 7% ưu tiên trước với hạn mức 10.000.000đ. Quá số tiền này, hệ thống sẽ tự động khớp vào các gói Tích lũy lãi 5%/năm hiện có tại Finhay.