Theo điều 4, luật chứng khoán 2019: Chứng chỉ quỹ (CCQ) là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Quỹ đầu tư chứng khoán: là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

Tại Finhay, sau khi bạn thực hiện nạp tiền vào sản phẩm Đầu tư Finhay, hệ thống sẽ tự động đưa tiền của bạn tới các Quỹ đầu tư theo đúng tỷ lệ của cấu trúc đầu tư được chọn. Khi quá trình này hoàn tất, bạn sẽ sở hữu CCQ tương ứng. Bạn có thể bắt đầu theo dõi số tiền của bạn biến động (tăng thêm hoặc giảm đi tùy tình hình thị trường).

Xem thêm bài viết: Đầu tư với Finhay là gì?