Đầu tư tự động
và an toàn.
Chỉ cần 50K để bắt đầu.

 • Tăng trưởng vững vàng hàng năm
 • Tiền lẻ cũng có thể đầu tư
 • Báo cáo minh bạch và được kiểm toán

Tiết kiệm với Finhay là gì?

image

Bạn

Đăng ký tài khoản & chuyển
tiền đến Finhay

Finhay

Giúp bạn quản lý gia sản một cách thông minh, để đồng tiền làm việc cho bạn

image

Bạn

Đăng ký tài khoản &
chuyển tiền đến Finhay

Finhay

Giúp bạn quản lý gia sản một cách thông minh,
để đồng tiền làm việc cho bạn

Quỹ Tài chính

Tiền của bạn sẽ tới các quỹ tài chính hàng đầu Việt Nam. Quỹ tài chính bao gồm quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục. Các chuyên gia tài chính tại các quỹ này sẽ thực hiện việc đầu tư vào thị trường cổ phiếu hoặc trái phiếu và trả về cho bạn một số Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) tương ứng với số tiền bạn đã đầu tư.

Khi quỹ hoạt động tốt, số CCQ của bạn sẽ có giá trị cao hơn và ngược lại. Khi bạn muốn rút tiền, Finhay sẽ gửi lệnh yêu cầu bán lại CCQ, thu về tiền mặt. Finhay sẽ chuyển khoản tiền đó đến tài khoản của bạn.

* Chú thích:

Cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành.

Trái phiếu

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

Các công ty Quản lý Quỹ đang hợp tác với Finhay

Một số quỹ
có mặt trên Finhay

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIBF) là một thành viên của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Hợp lực với SSI, thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

 • BVBF
 • BVPF
 • TCBF
 • TCFF
 • VFB
 • VF1
 • ETFVN30
 • VNDAF
 • SSIBF
 • SSCA
 • BCF

Chiến lược đầu tư
thông minh
với
Smart Portfolio

image
image
image
image
image
image

Sao La Ưa thử thách

Cấu trúc này phân bổ tiền phần lớn tới các quỹ đầu tư vào cổ phiếu và một phần vừa phải tiếp cận với các quỹ đầu tư vào trái phiếu

 • Tài sản có những lúc tăng/giảm, hãy luôn chủ động trong chi tiêu và tích luỹ
 • Có cơ hội tăng trưởng lớn trong dài hạn
 • Phù hợp để tích luỹ cho những mục tiêu kéo dài từ 3 năm trở lên
 • Bạn phải kiên nhẫn mới phù hợp để nuôi Sao La to khoẻ

Các quỹ phân bổ:

 • TCBF16.0%
 • VFB14.0%
 • BVBF5.0%
 • VNDAF5.0%
 • BVPF6.0%
 • VF134.0%
 • SCA12.0%
 • ETFVN308.0%
image

Trâu Nước Chấp nhận mạo hiểm

Cấu trúc này phân bổ tiền chủ yếu tới các quỹ đầu tư vào cổ phiếu, chỉ có một phần nhỏ tiếp cận tới các quỹ đầu tư vào trái phiếu.

 • Tài sản liên tục tăng/giảm mạnh khiến bạn có thể cảm thấy cực kì hốt hoảng
 • Có cơ hội tăng trưởng lớn trong dài hạn
 • Phù hợp để tích luỹ cho những mục tiêu kéo dài từ 5 năm trở lên
 • Bạn phải kiên nhẫn mới phù hợp để nuôi Trâu Nước to khoẻ

Các quỹ phân bổ:

 • TCBF4.0%
 • VFB5.0%
 • BVBF5.0%
 • VNDAF10.0%
 • BVPF10.0%
 • VF148.0%
 • SCA10.0%
 • ETFVN3010.0%
image

Rùa Hoàn Kiếm Thích an toàn

Cấu trúc này phân bổ tiền tới các quỹ đầu tư vào trái phiếu như:

SSIBF, TCBF, TCFF

 • Tài sản dao động lên/xuống nhẹ. Bạn sẽ dễ thích nghi
 • Mục tiêu lợi nhuận lên đến 6%/năm
 • Lợi nhuận không phụ thuộc vào kỳ hạn
  (3 tháng, 6 tháng, 1 năm…)
 • Rút tiền nhanh chóng mọi ngày trong tuần

Các quỹ phân bổ:

 • TCBF20.0%
 • SSIBF25.0%
 • TCFF55.0%
image

Voi Rừng Cân bằng

Cấu trúc này phân bổ tiền tương đối đều tới các quỹ đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu

 • Tài sản dao động lên/xuống vừa phải. Bạn sẽ cần thời gian để thích nghi
 • Có cơ hội tăng trưởng lớn trong dài hạn
 • Phù hợp để tích luỹ cho những mục tiêu kéo dài từ 3 năm trở lên
 • Bạn phải kiên nhẫn mới phù hợp để nuôi Sao La to khoẻ

Các quỹ phân bổ:

 • TCBF25.0%
 • VFB20.0%
 • BVBF25.0%
 • VNDAF5.0%
 • BVPF8.0%
 • VF14.0%
 • SCA6.0%
 • ETFVN307.0%
image

Cò Trắng Ưa thử thách

Cấu trúc này phân bổ tiền tới các các quỹ đầu tư vào trái phiếu, nhưng cũng có một phần vừa phải tiếp cận với các quỹ đầu tư vào cổ phiếu

 • Tài sản dao động lên/xuống vừa phải. Bạn sẽ cần thời gian để thích nghi
 • Có cơ hội tăng trưởng lớn trong dài hạn
 • Phù hợp để tích luỹ cho những mục tiêu kéo dài trên 1 năm
 • Phù hợp với người không thích sự mạo hiểm lớn

Các quỹ phân bổ:

 • TCBF50.0%
 • VFB15.0%
 • BVBF3.0%
 • VNDAF15.0%
 • BVPF3.0%
 • VF16.0%
 • SCA4.0%
 • ETFVN304.0%

Tải ứng dụng
miễn phí

Xây dựng gia sản ngay hôm nay

Thông tin của bạn sẽ luôn
được bảo vệ

256-bit Secure Sockets Layer

Ngăn chặn thông tin thay đổi

Mã hoá dữ liệu

Cấu trúc DMZ
phòng tránh tấn
công

Finhay Tải về miễn phí

Tải ngay