Trở thành đối tác
đồng hành
cùng Finhay

images images

Nhiều ngân hàng, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm
đã trở thành đối tác của chúng tôi

Công ty quản lý quỹ tài chính
 • images
 • images
 • images

 • images
Ngân hàng
 • images
 • images
Bảo hiểm
 • images
 • images
 • images
Ví điện tử
 • images
 • images
 • images
 • images

Mục đích hợp tác

 • Truyền thông
  Marketing

 • Tăng số lượng
  Người dùng

 • Tăng Doanh thu

 • Tăng lượng
  Truy cập Website

Liên hệ hợp tác

Finhay luôn sẵn sàng chào đón những cơ hội
hợp tác,
các đối tác quan tâm vui lòng liên
hệ qua địa chỉ
hello@finhay.com.vn

Finhay Tải về miễn phí

Tải ngay