Chuyển Smart Portfolio - Finhay

Chuyển Smart Portfolio

Tháng Mười 18, 2018

Vì lý do thời gian cập nhật NAV của các quỹ là khác nhau, vậy nên, để có thể xác nhận chuyển cấu trúc phân bổ (Smart Portfolio) thành công có thể mất tới 7 ngày mới hoàn tất.

Chuyển Smart Portfolio
5 (100%) 2 votes

Đăng bởi Finhay

Các chủ đề liên quan