fbpx

Hiển thị bảng phân bổ chi tiết và tinh hình hoạt đông của quỹ

Tháng Hai 25, 2019

Trên ứng dụng Điện thoại

 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, tại màn hình chính, chọn vùng ” Tổng tài sản ” màu xanh

 

Bước 2: Tại màn hình tài sản, chọn tab ” Phân bổ 

 

Bước 3: Kéo xuống, chọn ” Phân bổ tiền đến quỹ 

 

Bảng phân bổ sẽ có đầy đủ thông tin về lượng phân bổ tới từng quỹ và số chứng chỉ quỹ tương ứng.

 

Để kiểm tra thông tin chi tiết về quỹ, bấm vào từng quỹ. Tại đây sẽ có biểu đồ dao động giá chứng chỉ quỹ, thông tin về quỹ và đường link dẫn tới trang chủ từng quỹ.

 

Trên giao diện website

 

Bước 1: Từ màn hình chính, chọn “PORTFOLIO

 

Bước 2: Chọn “CHI TIẾT PHÂN BỔ TIỀN 

 

Bảng phân bổ sẽ có đầy đủ thông tin về lượng phân bổ tới từng quỹ và số chứng chỉ quỹ tương ứng.

Để kiểm tra thông tin chi tiết về quỹ, bấm vào từng quỹ. Tại đây sẽ có biểu đồ dao động giá chứng chỉ quỹ, thông tin về quỹ và đường link dẫn tới trang chủ từng quỹ.

 

Tại bảng chi tiết phân bổ, bạn có thể KIểm tra lượng tiền được phân bổ đến từng quỹ cũng như số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng. Trạng thái màu xanh thể hiện chứng chỉ quỹ đã được quỹ xác nhận, và trang thái màu vàng là trạng thái đang xác nhận, tất cả tuân theo lịch cập nhật NAV của các quỹ.

  

 

Hiển thị bảng phân bổ chi tiết và tinh hình hoạt đông của quỹ
3.7 (73.33%) 3 votes

Đăng bởi Finhay

Các chủ đề liên quan