Lãi/lỗ được tính như thế nào? - Finhay

Lãi/lỗ được tính như thế nào?

Tháng Mười 29, 2018

Về vấn đề lãi/lỗ, bạn có thể hiểu như vậy, khi bạn đầu tư qua Finhay thì sẽ là tiếp cận quỹ mở (mutual funds) và quỹ hoán đổi danh mục (ETFs), Quỹ sẽ gửi lại người dùng Chứng Chỉ Quỹ, Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) đều có giá hay còn gọi là Kết Quả Hoạt Động (NAV). Giả sử bạn cầm 100 CCQ giá 10.000đ, năm sau giá CCQ đó là 11.000đ thì 100 CCQ đó tương ứng với 1.100.000đ, Tức là Giá Trị Tài Sản của bạn tăng trưởng 10%  thì cơ bản, tăng trưởng (hay nhiều người bị hiểu nhầm là lãi) đó vẫn đại diện cho 100 CCQ Thay vì có giá 10.000đ thì nó có giá 11.000đ. Trường hợp tương tự được áp dụng khi NAV bị giảm.

Lãi/lỗ được tính như thế nào?
2.7 (53.33%) 6 votes

Đăng bởi Finhay

Các chủ đề liên quan