NAV của các quỹ cập nhật vào thời gian nào?

Tháng Mười 19, 2018

Việc cập nhật trạng thái Đầu Tư, Rút và Chuyển Smart Portfolios đều tuân theo thời gian cập nhật này.

Quỹ trái phiếu (Bond funds)

  • BVBF – Thứ 4 hoặc thứ 5
  • TCBF – Hàng ngày
  • VFB – Thứ 6

Quỹ cổ phiếu (Equity funds)

  • BCF – Thứ 4 hoặc thứ 5
  • BVPF – Thứ 4 hoặc thứ 6
  • SCA – Thứ 4 hoặc/và thứ 5 thứ 6
  • VF1 – Hàng ngày
  • VNDAF – Thứ 6

Quỹ hoán đổi danh mục (ETFs – Exchanged Traded Funds)

  • ETFVN30 – Hàng ngày
  • ETFVN50 – Hàng ngày
NAV của các quỹ cập nhật vào thời gian nào?
4.6 (92.17%) 23 votes

Đăng bởi Finhay

Các chủ đề liên quan