Cấu trúc đầu tư mặc định của người dùng khi chưa có đủ *tổng tài sản trên 1.000.100 đồng là Rùa Hoàn Kiếm.

Để mở thêm Portfolio (cấu trúc đầu tư) khác ngoài Rùa Hoàn Kiếm, bạn cần là thành viên Hạng Đồng trở lên (tức là có tổng tài sản ít nhất là 1.001.000đ)

Sau khi tích lũy đủ 1.001.000đ, bạn có thể mở thêm Portfolio bằng cách thực hiện theo hướng dẫn sau:

Tham khảo thông tin về 5 cấu trúc của Finhay tại đây

Để có thể đầu tư đều đặn cùng Finhay, vui lòng cài đặt tính năng nhắc nhở cho bạn trên ứng dụng.

Chú thích: Tổng tài sản: bao gồm đầu tư, tích lũy, hoàn tiền, điểm thưởng qua chương trình giới thiệu bạn bè.