Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Để thực hiện rút tiền nhanh khỏi sản phẩm Tích Lũy của Finhay, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Finhay sẽ ưu tiên rút tiền từ các gói Tích lũy có lãi từ thấp đến cao nhằm tối ưu lợi nhuận cho người dùng.

Tiền sẽ được chuyển về tài khoản của bạn trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đặt lệnh rút.