fbpx

TIỀN CỦA BẠN ĐI ĐẾN ĐÂU?

Tới các quỹ tài chính

Quỹ tài chính bao gồm quỹ mở (Mutual fund) và quỹ hoán đổi danh mục (ETF – Exchange Traded Fund). Bằng việc tiếp cận các quỹ tài chính này là bạn đang thực hiện đầu tư thụ động và tối ưu đồng tiền rảnh rỗi của mình. Vì các chuyên gia tài chính tại các quỹ này sẽ sử dụng tiền đầu tư của nhiều cá nhân để rồi thực hiện việc đầu tư vào thị trường cổ phiếu hoặc trái phiếu tùy theo chiến lược đầu tư của từng quỹ với mục tiêu kiếm sự tăng trưởng cho nhà đầu tư. Dưới đây là danh sách các quỹ tài chính có mặt trên hệ thống Finhay.

Cấu trúc phân bổ phù hợp cho từng cá nhân

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu “bỏ trứng vào nhiều giỏ”, đơn thuần là để phòng tránh việc chẳng may để hết trứng vào một giỏ rồi làm rơi thì vỡ hết. Trong đầu tư cũng vậy, việc phân bổ hợp lý quan trọng, đặc biệt là đầu tư dài hạn và theo đuổi mục tiêu của cá nhân. Finhay áp dụng lý thuyết Modern Portfolio Theory (Cấu trúc đầu tư hiện đại) của Harry Markowitz, người từng được giải Nobel Kinh Tế những năm 1990 để giúp người dùng tại Finhay có thể yên tâm tiết kiệm và đầu tư.

Smart Portfolio ®

RÙA HOÀN KIẾM

Cấu trúc phân bổ có tính ổn định cao, chủ yếu được phân bổ tới các quỹ trái phiếu của Techcom Securities và Sàn Chứng Khoán Sài Gòn như TCFF, TCBF và SSIBF. Tính thanh khoản cao, và có dao động nhỏ.

Tính cách: Bảo toàn

Smart Portfolio ®

CÒ TRẮNG

Cấu trúc phân bổ an toàn phù hợp với người có khẩu vị rủi ro trung bình. Cấu trúc này được phân bổ một phần lớn tới các quỹ trái phiếu, nhưng cũng có một số vừa phải tiếp cận với các quỹ cổ phiếu.

Tính cách: An toàn

Smart Portfolio ®

VOI RỪNG

Cấu trúc phân bổ cân bằng phù hợp với người có khẩu vị rủi ro vừa phải. Cấu trúc này được phân bổ tương đối đều giữa các quỹ trái phiếu và cổ phiếu.

Tính cách: Cân bằng

Smart Portfolio ®

SAO LA

Cấu trúc phân bổ mạo hiểm phù hợp với người có khẩu vị rủi ro cao. Cấu trúc này được phân bổ một phần lớn tới các quỹ cổ phiếu, nhưng cũng có một số vừa phải tiếp cận với các quỹ trái phiếu.

Tính cách: Mạo hiểm

Smart Portfolio ®

TRÂU NƯỚC

Cấu trúc phân bổ rất mạo hiểm phù hợp với người có khẩu vị rủi ro rất cao. Cấu trúc này phân bổ chủ yếu tới các quỹ cổ phiếu, nhưng cũng có một ít tiếp cận tới các quỹ trái phiếu.

Tính cách: Rất mạo hiểm

Phân bổ tiền đầu tư của bạn vào nhiều quỹ phía trên cùng một lúc sẽ giúp làm giảm biên độ dao động của tài sản so với việc chỉ đầu tư vào một quỹ. Cụ thể, nếu bạn chỉ đầu tư vào một quỹ hoặc một sản phẩm tài chính nào đó thì tài sản của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào sự dao động của quỹ hoặc sản phẩm tài chính đó. Với nhiều quỹ cùng một lúc, thì sẽ có những biên độ dao động khác nhau để bù trừ lẫn nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là có sự tăng trưởng phù hợp.

Đăng ký miễn phí

Dễ dàng đầu tư
ngay trên điện thoại