Smart Portfolio (Cấu trúc đầu tư) Finhay là cấu trúc đầu tư được Finhay thiết kế mặc định cho người dùng theo thuyết đầu tư hiện đại của Harry Markowitz (nhà kinh tế học Hoa Kỳ đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990) nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư cho người dùng. Mỗi cấu trúc có cách phân bổ vào các Quỹ đầu tư tài chính theo 1 tỉ lệ khác nhau, tùy vào đặc điểm về mức độ rủi ro.

Finhay có 5 Smart Portfolio. Mỗi Portfolio phân bổ tới khoảng 9 quỹ khác nhau và được chia theo khẩu vị rủi ro, từ an toàn đến mạo hiểm, bắt đầu từ Rùa Hoàn Kiếm – An toàn nhất đến Trâu Nước – Mạo hiểm nhất. Cấu trúc càng an toàn thì tỉ lệ phân bổ vào các quỹ đầu tư Trái phiếu càng nhiều, và cấu trúc càng mạo hiểm thì tỉ lệ phân bổ vào các quỹ đầu tư Cổ phiếu càng nhiều.

5 Smart portfolio (Cấu trúc Đầu Tư) lần lượt như sau:

1. Rùa Hoàn Kiếm

Rùa Hoàn Kiếm có tính cách an toàn. Cấu trúc này được phân bổ tới các Quỹ đầu tư trái phiếu như: SSIBF, TCBF, TCFF. Phù hợp với những người có khẩu vị rủi ro thấp.

2. Cò Trắng

Cò Trắng là cấp độ thứ 2 với tính cách điềm tĩnh. Cấu trúc này phân bổ tiền tới các quỹ đầu tư vào trái phiếu, nhưng cũng có một phần vừa phải tiếp cận với quỹ đầu tư vào cổ phiếu. Phù hợp với người có khẩu vị rủi ro trung bình.

3. Voi Rừng

Voi rừng có tính cách cân bằng. Cấu trúc này phân bổ tiền tương đối đều tới các quỹ đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu. Phù hợp với người có khẩu vị rủi ro vừa phải.

4. Sao La

Sao La có tính cách mạo hiểm, là cấp độ thứ 4 trong 5 cấu trúc. Cấu trúc này phân bổ tiền tương đối đều tới các quỹ đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu. Phù hợp với người có khẩu vị rủi ro cao.

5. Trâu Nước

Trâu Nước là cấu trúc cuối cùng và cũng là cấp độ cao nhất trong 5 cấu trúc trên. Với tính cách rất mạo hiểm, Trâu nước có phân bổ tiền chủ yếu tới các quỹ đầu tư vào cổ phiếu, chỉ có một phần nhỏ tiếp cận tới các quỹ đầu tư vào trái phiếu.