Theo dõi biến động và so sánh lãi suất các gói Tiết kiệm của các ngân hàng, Finhay tại đây.