Sau khi đăng ký thành công, bạn cần tải ứng dụng Octo by CIMB về điện thoại để sử dụng:

  • Tới kho ứng dụng trên điện thoại, tìm Octo by CIMB
  • Sau khi tải ứng dụng, chọn Đăng nhập với Octo ID. Bạn tìm mã Octo ID mà CIMB đã gửi về điện thoại của bạn
  • Tạo tên đăng nhập, mật khẩu cho ứng dụng.

Sau đó, bạn có thể sử dụng mọi tính năng của tài khoản và thẻ debit như bình thường.

Hiện tại, trên ứng dụng Finhay, bạn chỉ có thể:

  • Rút tiền tích lũy từ Finhay về tài khoản CIMB
  • Cập nhật số dư
  • Kích hoạt thẻ debit

Các tính năng khác như: nạp tiền đầu tư, tích lũy, quản lý tài khoản ngay trên Finhay – sẽ sớm được ra mắt và thông báo tới bạn.